• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBOLVV0000P588
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBOLVV0000P588
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBOLVV0000P588

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBOLVV0000P588

Giá tham khảo

5.226.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60

Đá chính: Cẩm Thạch