• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBTLVV0000H605 
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBTLVV0000H605 
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBTLVV0000H605 

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBTLVV0000H605 

Giá tham khảo

5.510.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.65 - 0.75

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn