• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000J221
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000J221
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000J221

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0000J221

Giá tham khảo

7.946.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.30

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá