• Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0400H091
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0400H091
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0400H091

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 18K DTBVLVV0400H091

Giá tham khảo

9.170.150 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.85 - 1.05

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn