• Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOLTA0000B478 
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOLTA0000B478 
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOLTA0000B478 

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOLTA0000B478 

Giá tham khảo

10.250.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.40

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá