• Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOPTA0000B474
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOPTA0000B474
  • Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOPTA0000B474

Cẩm Thạch

Bông tai Cẩm thạch Vàng 24K DTBOPTA0000B474

Giá tham khảo

11.076.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.40

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Hồng đỏ