• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B508
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B508
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B508

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B508

Giá tham khảo

10.829.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.25 - 1.35