• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B536 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B536 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B536 

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B536 

Giá tham khảo

15.483.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.80 - 1.90