• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B597 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B597 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B597 

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B597 

Giá tham khảo

11.488.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.70 - 1.80

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn