• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B628
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B628
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B628

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000B628

Giá tham khảo

6.397.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)
Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.05
Đá chính: Swarovski
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Hình tròn