• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000Q833
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000Q833
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000Q833

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0000Q833

Giá tham khảo

7.074.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.9 - 1.10