• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0001B629
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0001B629
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0001B629

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBOTTA0001B629

Giá tham khảo

5.608.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.85

Màu đá phụ: Trắng