• Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A220 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A220 
  • Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A220 

Cưới

Bông tai Cưới Vàng 24K DVBVTTA0000A220 

Giá tham khảo

12.651.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.84 - 1.55