• Bông tai Đá màu Swarovski Vàng trắng DWBOHTT0000I670
  • Bông tai Đá màu Swarovski Vàng trắng DWBOHTT0000I670
  • Bông tai Đá màu Swarovski Vàng trắng DWBOHTT0000I670

Đá Màu Swarovski

Bông tai Đá màu Swarovski Vàng trắng DWBOHTT0000I670

Giá tham khảo

6.344.850 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.75 - 0.85

Đá chính: Đá màu Swarovski

Màu đá chính: Hồng đỏ

Hình dạng đá chính: Hình tròn