• Bông tai Kim cương Vàng 18K DKBOTKV0000D088
  • Bông tai Kim cương Vàng 18K DXDB284B
  • Bông tai Kim cương Vàng 18K DXDB284B

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng 18K DKBOTKV0000D088

Giá tham khảo

Liên hệ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)
Trọng lượng vàng: 2.20 - 2.30