• Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B650
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B650
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B650

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBGTKC0000B650

Giá tham khảo

17.178.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn