• Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q476
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q476
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q476

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q476

Giá tham khảo

11.973.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn