• Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q478
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q478
  • Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q478

Kim Cương

Bông tai Kim cương Vàng trắng DKBKTKC0000Q478

Giá tham khảo

22.473.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.60

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn