• Bông tai Ngọc trai Vàng 18K DNBVTVV0000H054
  • Bông tai Ngọc trai Vàng 18K DNBVTVV0000H054
  • Bông tai Ngọc trai Vàng 18K DNBVTVV0000H054

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng 18K DNBVTVV0000H054

Giá tham khảo

3.373.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn