• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng CSDB919B
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng CSDB919B
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng CSDB919B

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng CSDB919B

Giá tham khảo

5.237.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.65 - 0.75
Đá chính: Ngọc Trai
Màu đá chính: Trắng
Hình dạng đá chính: Bánh men
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn