• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000D172
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000D172
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000D172

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBOTKC0000D172

Giá tham khảo

10.531.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.80

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn