• Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBETVV0000G601
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBETVV0000G601
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBETVV0000G601

Vàng

Bông tai Trẻ em Vàng 18K DVBETVV0000G601

Giá tham khảo

2.862.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.29 - 0.40