• Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G595
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G595
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G595

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G595

Giá tham khảo

2.893.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50