• Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H225
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H225
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H225

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H225

Giá tham khảo

5.298.050 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.85 - 0.95