• Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H322
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H322
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H322

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H322

Giá tham khảo

3.832.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.54 - 0.62