• Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H411
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H411
  • Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H411

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBTTVV0000H411

Giá tham khảo

5.420.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.70 - 0.80