• Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A013
  • Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A013
  • Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A013

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBGTTA0000A013

Giá tham khảo

7.548.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.89 - 1.02