• Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B637
  • Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B637
  • Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B637

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBOTTA0000B637

Giá tham khảo

6.646.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.05 - 1.15