• Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0000A107
  • Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0000A107
  • Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0000A107

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0000A107

Giá tham khảo

8.280.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.00