• Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0001A115
  • Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0001A115
  • Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0001A115

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBTTTA0001A115

Giá tham khảo

8.920.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.10