• Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A175
  • Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A175
  • Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A175

Vàng

Bông tai Vàng 24K DVBVTTA0000A175

Giá tham khảo

9.000.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.54 - 1.60