• Bông tai Vàng 24K KVBTTTA0000A095
  • Bông tai Vàng 24K KVBTTTA0000A095
  • Bông tai Vàng 24K KVBTTTA0000A095

Vàng

Bông tai Vàng 24K KVBTTTA0000A095

Giá tham khảo

8.150.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1