• Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q443
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q443
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q443

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q443

Giá tham khảo

2.918.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn