• Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q988
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q988
  • Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q988

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBDTTT0000Q988

Giá tham khảo

3.162.150 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.35 - 0.45