• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G401
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G401
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G401

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G401

Giá tham khảo

5.234.430 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750
Trọng lượng vàng: 0.86 - 0.91
Đá phụ: Swarovski
Màu đá phụ: Trắng
Hình dạng đá phụ: Hình tròn