• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G626
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G626
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G626

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G626

Giá tham khảo

4.534.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn