• Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G576
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G576
  • Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G576

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBKTTT0000G576

Giá tham khảo

3.340.080 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.43 - 0.53