• Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0002H302
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0002H302
  • Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0002H302

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBTTTT0002H302

Giá tham khảo

8.111.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.20 - 1.30

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn