• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G766
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G766
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G766

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G766

Giá tham khảo

4.192.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.50

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn