• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G911
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G911
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G911

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G911

Giá tham khảo

5.883.750 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.75

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn