• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000P044
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000P044
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000P044

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000P044

Giá tham khảo

2.968.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hột dưa