• Bông tai Vàng Vàng 18K DVBOTVV0000I590
  • Bông tai Vàng Vàng 18K DVBOTVV0000I590
  • Bông tai Vàng Vàng 18K DVBOTVV0000I590

Vàng

Bông tai Vàng Vàng 18K DVBOTVV0000I590

Giá tham khảo

3.637.350 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.35 - 0.45