• Dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K DTDOLTA0000B478

Cẩm Thạch

Dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K DTDOLTA0000B478

Giá tham khảo

113.526.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 16.20 - 16.70

Đá chính: Cẩm Thạch

Màu đá chính: Xanh lá