• Dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K WKDB306D

Cẩm Thạch

Dây chuyền Cẩm thạch Vàng 24K WKDB306D

Giá tham khảo

86.976.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)
Trọng lượng vàng: 16.20 - 16.70
Đá chính: Cẩm Thạch
Màu đá chính: Xanh lá