• Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000B566

Cưới

Dây chuyền Cưới Vàng 24K DVDOTTA0000B566

Giá tham khảo

35.718.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.30 - 6.60

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn