• Dây chuyền Ngọc trai Vàng 18K DNDOVVV0000I787

Ngọc Trai

Dây chuyền Ngọc trai Vàng 18K DNDOVVV0000I787

Giá tham khảo

6.711.100 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.10

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Vàng

Hình dạng đá chính: Hình tròn