• Dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng LNDRTTT0000F301

Ngọc Trai

Dây chuyền Ngọc trai Vàng trắng LNDRTTT0000F301

Giá tham khảo

Liên hệ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.38 - 0.39

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn