• Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000F257
  • Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000F257

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDDTVV0000F257

Giá tham khảo

91.425.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 11.00 - 15.00