• Dây chuyền Vàng 18K DVDOTVV0000I613

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDOTVV0000I613

Giá tham khảo

5.869.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.55 - 0.65