• Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000I331

Vàng

Dây chuyền Vàng 18K DVDRTVV0000I331

Giá tham khảo

12.678.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.50 - 1.60